• E Ticaret Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan ticaret, gelişen teknoloji ile birlikte artık elektronik bir organizasyona dönüşmeye başladı. Evde bilgisayar başındayken ve her türlü akıllı cihaz ile elektronik ortamda ticaret yapılmaya ve alım-satım ilişkisi online bir süreçte gerçekleşiyor.
Bütün bu gelişmelerin bir sonucu olarak, yepyeni bir kavram doğmuştur; e ticaret. Peki e ticaret nedir?
Bu soruyu cevaplandırmadan önce e ticaret sisteminin nasıl doğduğu hakkında bazı bilgilere yer verelim;
Öncelikle e ticaret ülkemizde ve tüm dünyada halihazırda gelişimini sürdüren bir sistemdir. Özellikle son 10-15 yılda yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeler, dünya genelinde ortaya çıkan ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ve bilgi alış verişinin artması e ticaret sistemini oluşmasını sağlamıştır.
E ticaret kısaca; mal veya hizmetin, bilgisayar yani elektronik herhangi bir ortam kullanılarak; alım-satım, üretim, dağıtım, ödeme vs. işlemlerinin yapılmasıdır.
Bu tanımdan yola çıkılarak e ticaretin özellikleri şu şekilde ifade edilebilir;
1) E ticaret ile, alıcı ile satıcı arasında ticari bir ilişki kurulmadan önce bir bilgilenme safhası geçirilir. Bu safhada alıcı ile satıcı, elektronik ortamda etkileşim içinde olur ve karşılıklı bilgilendirmeler söz konusudur.
2) E ticaret sistemi, alıcıya geniş ve araştırma olanakları bol bir pazar; satıcıya ise ürün tanıtım ve reklam seçnekleri sunarak, ticari gelişmeyi ve bilinçli alışverişi sağlar.
3) E ticaret ile birlikte, internet ve kredi kartı kullanımını artması bankacılık ve finans sektörününde canlanmasını sağlar.

E Ticaret Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır? hakkında yorumlar

    Henüz Yorum Yok

E Ticaret Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır? hakkında yorum yaz