• HTML Temel Bilgiler

İnternet ortamında oluşturulan web sayfaları, çeşitli web dilleri yardımıyla oluşturulmaktadır. Bu web dilleri içerisinde ise, temel dil olarak HTML karşımıza çıkmaktadır. HTML, en basit ifadesiyle hareketli metin işleme dilidir, yani basit web sayfaları oluşturulmasını sağlar.
HTML ile oluşturulan web sayfaları, internet bağlantısına ihtiyaç duymaz. Bu yönüyle HTML, belli başlı temel web dillerinden daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca HTML ile kodlanmış web sayfaları kaydedilebilir bir nitelikte göstermektedir.
HTML ile kodlamaya başlamadan önce bir editöre ihtiyacınız olacaktır. En basit editörlerden biri not defteri olarak bilinir. Not defteri dışında en çok kullanılan editöreler; notepad++, dreamweaver veya frontpage olarak örnek gösterilebilir.
HTML’yi kısaca tanıdığımıza göre, şimdi HTML tagları hakkında bilgi verelim.
HTML ile bir web sayfası kodlamadan önce, HTML taglarını ve işlevlerini iyi bilmek gerekir. HTML tagları, HTML’nin şifresi gibi bir işleve görür. Bu taglar sayesinde internet tarayıcılar(browser) bu kodlamanın bir HTML kodlaması olduğunu anlar ve bu yönde okuma yapar.
HTML tagları, < ve > sembolleri arasına yazılır. Her bir tag, yazıldıktan ve yapacağı işlev belirtildikten sonra kapatılmak zorundadır(bunun istisnaları vardır) ve kapatma işlemi sembolleri yardımıyla yapılır. Şimdi temel HTML taglarını ve işlevlerini öğrenelim;
1) html ve /html
Bu tag ile HTML kodlamasının başlangıç ve bitim noktaları belirtilir. Tüm HTML kodlaması bu iki tag arasına yapılır.
2) head ve /head
HTML ile oluşturulacak sayfanın baş kısmı olarak ifade edilir. Bu kısmda web sayfası hakkında bilgiler yazılır. Meta ve title etikletleri bu kısımda olmalıdır.
3) body ve /body
Oluşturulacak web sayfasının gövde kısmıdır. Browser ile gösterilen her yazı, görsel vb. bu kısımda kodlanır.
Yukarıda açıkladığımız üç tag, HTML dilinin temelini oluşturan taglardır. Şimdi ise HTML ile kodlayacağımız yazıları biçimlendirmeye yarayan tagları öğrenelim;
1) h1, h2, h3… h6
Bu taglar web sayfasında gösterilen başlıkların puntolarını ayarlamak için kullanılır. Başlık etiketleri olarak bilinir.
2) p ve /p
Bu taglar paragraf etiketleridir. Bu taglar ile, parafların başlangıç ve bitiş noktaları belirtilir.
3) center ve /center
Ortalama tagları olarak isimlendirilir. HTML yapılan tüm kodlamalar, yan yana olarak okunur. Bu taglar ile web sayfasının ortasında olması istenilen metinler belirtilir.
4) b ve /b
Web syfasında gösterilecek metnin kalın olarak ifade edilmesini sağlar.
5) t ve /t
Web syfasında gösterilecek metnin italik olarak ifade edilmesini sağlar.
6) u ve /u
Web syfasında gösterilecek metnin altı çizili olarak ifade edilmesini sağlar.

HTML Temel Bilgiler hakkında yorumlar

    Henüz Yorum Yok

HTML Temel Bilgiler hakkında yorum yaz