• Leauge of Legends Şampiyon Sınıfları

BÜYÜCÜ: Yetenek gücü üzeri­ne yoğunlaşan şampiyonlardır. Saniyeler içerisinde rakiplerine çok yüksek hasar verebilir, zamana bağlı hasar veren bü­yüler yapabilir, tek bir hedef yerine belirli bir alan üzerinde etki gösteren büyüleriyle takım savaşlarının kaderini belirleye­bilirler. Birkaç istisna dışında
hepsi mana gücüne bağımlıdır. Genellikle sağlıkları ve savunma güçleri zayıf, hareket kabiliyet­leri ve kacıs olanakları sınırlı
olduğundan, hayatta kalabilmek için takım arkadaşlarının koru­
masına ihtiyaç duyarlar.

DESTEK: Öncelikli görevi takım arkadaşlarına destek vermek olan şampiyonlardır. Dostlarını iyileştiren veya kısa süreliğine saldırılardan koru­yan, düşmanlarını etkisiz hale getiren yeteneklerle donatıl­mışlardır. Destek şampiyonları ihtiyaç duydukları geliri minyon öldürmek yerine zamana bağlı altın kazandıran eşyalarla sağ­lar ve satın alma aşamasında hare etkisiyle etrafındaki tüm şampiyonları güçlendiren/ güçsüzleştiren eşyaları tercih ederler. Haritanın önemli yer­lerine totemler dikerek harita kontrolünü sağlamak da başlıca görevlerindendir.

NİŞANCI: Menzilli saldırı­ları ve yüksek saldırı güçleri vardır. Çoğu nişancı, otomatik saldırı hasarını veya hızını ar­tıran aktif ya da pasif yetenek­lere sahiptir. Özellikle oyunun ilerleyen safhalarında ina­nılmaz etkilidirler. Takım sa­vaşları sırasında karşı tarafa mümkün olduğunca çok hasar vermeye odaklanırlar. Düşük savunma güçleri nedeniyle her iki taraf için de öncelikli hedef olarak seçilirler, dolayısıyla - takım arkadaşlarının koruma­sına ihtiyaç duyarlar.


DÖVÜŞÇÜ: Dövüşçü şampiyonlar saldırı ve savunma gücü arasında bir denge kurmuştur. Uzun süre hayat­ta kalabilecek şekilde yapı- landırılabildikleri için takım dövüşlerini başlatabilir ve hasarı kendi üzerine çekerek dayanıksız takım arkadaşla­rını koruyabilirler. Tanklar­dan farklı olarak, suikastçılar ve nişancılar kadar hızlı olmasa da, yüksek hasar üretebilirler. Çoğu dövüşçü yakından dövüşür ve rakip­leriyle aralarındaki mesafeyi ortadan kaldırmaya yarayan özel yetenekleri bulunur.

Leauge of Legends Şampiyon Sınıfları hakkında yorumlar

    Henüz Yorum Yok

Leauge of Legends Şampiyon Sınıfları hakkında yorum yaz