DRB; başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, kamu ve özel sektör tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren kurumsal sağlık hizmeti sunucularına, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında; danışmanlık, bilimsel görüş, eğitim, bilirkişilik, uzlaştırıcılık ve sigortacılık hizmetleri sunmayı amaçlayan özel bir girişimdir.

DRB; sağlık bilimleri ve hukuk alanında isim yapmış bir çok akademisyenle birlikte çalışarak düzenli eğitim toplantıları, sertifika programları, kurslar, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemeyi ve akademik yayınlar üretmeyi hedeflemektedir.

DRB; tüm Türkiye'de, üyelik sistemiyle örgütlenerek bireysel veya tüzel kişilik altında çalışan her kademedeki sağlık hizmeti sunucularıyla Tıp ve Sağlık Hukukuna ilgi duyan hukukçuları kapsayan geniş bir kesime ulaşmayı amaçlamaktadır.

drbhukukburosu.com